Bu sözleşmede; Videonet a.ş, laylilom.com olarak, Müşteri , ÜYE yada KULLANICI olarak anılacaktır.

Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak üye olmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Laylilom.com aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. laylilom.com.u ziyaret ettiğinizde, bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

laylilom.com üye olan herkesin kullanıp satın alma yapmasına açık bir sitedir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 • 1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgilerin, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
 • 1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 • 1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ile maddi ve manevi her türlü zararın bedeli ÜYE’ye aittir.
 • 1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 • 1.e. Üyenin/Kullanıcının, laylilom.com’un kampanyalarının, laylilom’un satış sisteminin veya internet sitesinin her bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, laylilom.com‘a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi laylilom’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının laylilom tarafından tespit edilmesi durumunda, laylilom.com‘un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
 • 1.f laylilom.com üzerinde kampanyalardan dolayı ÜYE’lere verilen ücretsiz paylaşım hakkı ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden laylilom sistemleri haricinde takas edilemez, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan içerik paylaşımı ve indirmelerin kullanılmasına müsaade edilmez.
 • 2.a. Laylilom.com’da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. laylilom.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Laylilom.com bütün ürünlerinde markasını veya logosunu bulundurma hakkını saklı tutar. Laylilom.com’a ait hiçbir ürün aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya internet sitesinde deforme etmek suretiyle yeniden üretilerek yayınlanamaz, hediye edilemez, satılamaz.
 • 2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkılaylilom.com‘a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • 2.c. laylilom.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.
 • 3.a. laylilom.com‘u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firma ve şahıslarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.
 • 3.b. laylilomcom üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek laylilom sitesini kullanmaya başlayabilir.
 • 3.c. Üye, laylilom sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ilelaylilom.com‘un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ye aittir.
 • 3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya laylilom.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, laylilom.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin laylilom.com‘dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
 • 3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin laylilom’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu ve zarardan doğan maddi yükümlülüğü kabul eder.
 • 3.f. Laylilom.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır velaylilom.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden laylilom.com sorumlu tutulamaz.
 • 3.g. Üye, laylilom.com‘dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
 • 3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından laylilom.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
 • 3.i. Laylilom.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı laylilom silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 • 3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin kendi sorumluluğundadır.
 • 3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
 • 3.l. laylilom.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 • 3.m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.
 • 3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” sayfasını ziyaret ediniz.
 • 3.o. Üyenin satın almış olduğu ürün yada ürünler laylilom.com internet sitesinin sunucusunda (server) 5 gün süreyle saklanmaktadır. Üye satın almiş olduğu ürünü 5 gün içerisinde indirmek yada paylaşmak zorundadır. Söz konusu sürenin sonunda içerikler site tarafından silinir. Bu durumda üye para iadesi yada ürün talebinde bulunamaz.

ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle laylilom’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, laylilom, ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

Laylilom’un Hak ve Yükümlülükleri

 • 4.a. Laylilom.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden,- teknik arızalar ve yazılımının desteklenmediği platformlar dışında-, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder. Üyeninlaylilom.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, laylilom ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
 • 4.b. Laylilom.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. laylilom’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek söz konusu siteyi başka bir firmaya satmak yada devretmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Laylilom.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, laylilom’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve laylilom sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

  İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri laylilom sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın laylilom tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
 • 4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisinelaylilom.com, Laylilom.com’a ait olan ve/veya Laylilom.com’un iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, laylilom.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Laylilom.com’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Laylilom.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip laylilom.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 • 7.a. laylilom sitesi üyelerinden peşinen e-posta adreslerini istemektedir. Üyenin laylilom’a bildirdiği e-posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
 • 7.b. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 • 7.c. Yine laylilom.com‘un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın laylilom tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kapat